Khách sạn Viễn Đông tự hào đón nhận chứng chỉ Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 9001: 2015 do tổ chức Bureau Veritas (Anh quốc) trao tặng. Chứng nhận được cấp cho các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Khach sạn Vien đong là dịch vụ nhà hàng, khách sạn lưu trú...


Bà Đặng Thị Thi Thanh - Giám đốc KSVĐ đón nhận chứng chỉ Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 9001:2015

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH - KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG

Giấy CNĐKDN: 031171827-006 – Ngày cấp: 12/05/2005 (Sửa đổi lần thứ 6, ngày 13/04/2015)

Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ công thương