Vien Dong Hotel

275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (084.28) 3836 8941 - Fax: (084.28) 38369010

Email: info@viendonghotel.com.vn

Hotline: 0938 52 52 86