Chiều ngày 5/4/2018 Khách sạn Viễn Đông đã tổ chức thành công Hội Nghị Người Lao Động năm 2018.

Trong Hội Nghị, BGĐ đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm 2018.

Các bộ phận đưa ra ý kiến đóng góp phương hướng kinh doanh năm 2018.

Đại diện BP. Nhà hàng đóng gớp Phương hướng kinh doanh năm 2018

 


Đại diện BP. Kinh doanh đóng gớp phương hướng kinh doanh năm 2018

Khen thưởng cá nhân – tập thể đạt thành tích Quý I/2018.


Khen thưởng cá nhân Quý I/2018: Chị Ngô Thị Như Quỳnh - BP. Sales
Khen thưởng tập thể Quý I/2018:  BP. Kỹ thuật


Chị Nguyễn Thị Thu Thảo nhận Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố
“Phụ nữ 2 giỏi tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2018”